• pro750
  • pro500
  • Bevarar smak och näringsämnen
  • Så mycket mer än bara en blender